Audyt prawny - test na wiarygodność

Dla przedsiębiorcy przygotowującego się do zawarcia długoterminowego kontraktu, mającego na przed sobą dokonanie fuzji przedsiębiorstw, albo nabycie pakietu większościowego, wiarygodność kontrahenta jest kluczowa. Sposobem na jej zweryfikowanie jest zlecenie audytu prawnego.

Zakres badań prawnych spółek

Przeprowadzane audyty prawne spółek niosą ze sobą szereg korzyści. Jak już sama nazwa tego badania wskazuje, jej zasadniczym zadaniem jest dokonanie analizy prawnej określonego podmiotu gospodarczego. Może być ono wykonywanie doraźnie, jednorazowo, na etapie negocjacji, gdy w perspektywie jest przygotowywany duży kontrakt, szykuje się przejęcie lub fuzja przedsiębiorstw ma zostać zakupiony pakiet udziałów lub akcji. Poza sprawami umów, audyt prawny dotyczyć może też spraw konsumenckich i pracowniczych.Zalecane jest również przeprowadzanie tego typu audytów cyklicznie, systematycznie. Pozwala to na bieżąco monitorować stan prawny podmiotu gospodarczego i odpowiednio wcześnie zareagować na ewentualne nieprawidłowości.

Jak dokładne są audyty prawne spółek?

Audyty prawne spółek odbywają się w taki sposób, by zebrany materiał, był kompleksowy i w sposób wiarygodny oceniał kondycję prawną badanej firmy. Podstawowym elementem badania jest szczegółowa weryfikacja dokumentów rejestrowych, sądowych, ksiąg wieczystych. Sprawdzeniu poddane są również umowy zawierane przez ten podmiot. Zbadanie legalności działania obejmuje szczegółowe zbadanie staniu prawnego posiadanych ruchomości i nieruchomości. Materiałem niezbędnym do wydania rzetelnych referencji, jest przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami przedsiębiorcy, oraz dokonanie oględzin miejsc produkcji. Istotne dla określenia kondycji prawnej jest również badanie poprawności zawieranych umów o pracę, zgodności z przepisami prawa systemów rozliczania czasu pracy, a także wewnętrznych regulaminów.

Umowa bez stresu

Kompleksowe badanie pozwala w pełni ocenić stabilność prawną badanego podmiotu. Trudno określić ramy czasowe takiego audytu. Uzależniony jest on od wielkości przedsiębiorstwa, sieci jego powiązań kapitałowych, oraz zakresu działania. Sporządzone na jego zakończenie sprawozdanie, ma za zadanie nie tylko wskazanie ewentualnych błędów i nieprawidłowości, ale też wydać rekomendacje. Dopiero po zapoznaniu się z nimi można w sposób rzetelny i odpowiedzialny przystąpić do zawarcia umowy.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here